Giá sofa văng giường từ: 15.800.000 đ - 18.800.000 đ