Sofa góc giường giá từ 12.200.000 đ - 15.700.000 đ